با وجود همه گیری کرونا در این روز ها تیم لستروب برای حمایت از مشتریان خود با بررسی های دقیق 15 الی 20 درصد تخفیف برای تمدید یا قرارداد پشتیبانی تعلق داده است.